Öryggi Heilsa Umhverfi Gæði

Með stefnu þessari vill Hamar ehf. tryggja stöðugar umbætur í gæða- og öryggismálum hjá fyrirtækinu m.a. með því að leggja áherslu á vel skilgreinda verkferla og gegnsæi í daglegum rekstri fyrirtækisins.

Hamar lítur á það sem skyldu sína að tryggja öryggi og heilbrigði starfsmanna og viðskiptavina á vinnustað sínum á sem bestan hátt.  Hamar ehf. hefur kröfur, áreiðanleika og arðsemi að leiðarljósi til að tryggja árangursríkt starf.

Við leggjum mikla áherslu á samvinnu til að ná fram hagkvæmustu lausn fyrir alla aðila.

Stefna Hamars:

 • Tryggja öryggi og heilbrigði starfsmanna og viðskiptavina á vinnustað á sem bestan hátt.
 • Lágmarka neikvæð umhverfisáhrif af starfsemi fyrirtækisins.
 • Uppfylla ávallt kröfur og væntingar viðskiptavina og starfsmanna um fagleg vinnubrögð
 • Hámarka gæði þeirrar vöru og þjónustu sem fyrirtækið innir af hendi.
 • Tryggja að lagalegum kröfum sem tengjast starfsemi fyrirtækisins sé fylgt
 • Vinna að stöðugum umbótum á stjórnkerfum fyrirtækisins með það að leiðarljósi að hámarka:
  • Gæði þeirrar vöru og þjónustu sem fyrirtækið innir af hendi.
  • Öryggi og heilsu starfsfólks og viðskiptavina á vinnustöðum fyrirtækisins.
  • Vistvæna starfsemi með tilliti til umhverfisstjórnunar.
  • Árangursríkt samstarf sem leiðir til hagkvæmni í rekstri og stjórnun

Gildi Hamars 

VIRÐING - SAMVINNA - SIÐFERÐI - FAGMENNSKA

 • Við sýnum samstarfsfólki og viðskiptavinum ávallt virðingu í öllum samskiptum
 • Við tökum upplýstar ákvarðanir í samvinnu við viðeigandi hagsmunaaðila
 • Viðskiptahættir okkar skulu endurspegla jafnrétti og óhlutbundið siðferði
 • Við leitumst ávallt eftir því að sýna fagmannleg vinnubrögð sem uppfylla kröfur fyrirtækisins sem og kröfur viðskiptavina okkar
 • Starfsfólki er ekki heimilt að þiggja peningagjafir, eins og inneignarkort, gjafakort eða peningagreiðslu

Hamar tekur ekki að sér verkefni eða samstarf sem leiðir til þess að brotið sé á gildum fyrirtækisins. 

Ábyrgðaraðilar

ábyrgðaraðilar

 • Stjórn Hamars ber ábyrgð á ÖHUG-stefnu fyrirtækisins

 • Gæða- og öryggisstjóri ber ábyrgð á innleiðingu gæða- og öryggisstefnunnar

 • Gæða og öryggisráð ber ábyrgð á að rýna öll frávik og ábendingar sem tengjast stefnunni

 • Allir starfsmenn fyrirtækisins bera ábyrgð á að fylgja vinnuferlum sem tryggir framkvæmd gæða- og öryggisstefnu

 • Verkefnisstjórar bera ábyrgð á að kynna samstarfaðilum og undirverktökum fyrir stefnunni

 • Samstarfsaðilar  sem og undirverktakar bera ábyrgð á að fylgja vinnuferlum sem tryggja framfylgni stefnunnar